Struktur Organisasi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI : Muhafidhah Novie, S.E., M.M.

WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI : Laily Muzdalifah, S.Pd., M.M

KAPRODI MANAJEMEN : Ayu Lucy Larassaty, S.E., M.M

SEKERTARIS PRODI MANAJEMEN : Devika Cherly P., S.E., M.M.

KAPRODI AKUNTANSI : Kafidin Muzakki, S.E., M.Ak.

SEKERTARIS PRODI AKUNTANSI : Dian Fahriani, S.E.,MSA.

KEPALA TATA USAHA : Afifatus Sholikhah S.M.